Facebook-gruppen

<<

Vi har en Facebook-grupp för vår förening Brf Ekensberg 4. Föreningens hemsida i all ära, men via den har vi boende tyvärr inga möjligheter att kommunicera med varandra.

Vår Facebook-grupp är “hemlig” vilket betyder att endast befintliga medlemmar kan hitta gruppen på Facebook och endast befintliga medlemmar kan läsa/skriva inlägg.

Här nedan följer gruppens “Ändamålsdeklaration”:

“Syftet med gruppen är att skapa ett lättillgängligt forum för oss boende i fastigheten. Här kan vi kommunicera med varandra kring allehanda frågor som rör vår förening och vårt boende, inklusive vår Grannsamverkan. Facebook-gruppen ska dock inte användas som en kontaktkanal till föreningens styrelse! Frågor och/eller förslag till styrelsen måste liksom tidigare framföras via e-post eller telefonsamtal till berörd styrelsemedlem (v g se länken till sidan ”Kontakta styrelsen” i högerspalten). Ni kan också använda föreningens brevlåda i port nr 16.”

Det skulle vara roligt och värdefullt om också du vill bli medlem i vår Facebook-grupp. Det ska påpekas att det är snabbt och enkelt gjort att gå ur gruppen, om du så skulle önska. Detta gör du själv med en “knapptryckning” på grupp-sidan.

Har du frågor så kontakta gruppens administratör via e-post: klas.kallin@telia.com eller telefon: 070-713 71 64.