Grannsamverkan

<<

Huvudkontaktombud för vår Grannsamverkan

Jerry Aaltonen
Virebergsvägen 14, nb
Mobil: 0730-29 55 64
E-post: jerry_aaltonen@yahoo.se 

Inom kort kommer vi i föreningen även ha två s k ordinarie kontaktombud.

Vad innebär då Grannsamverkan?

Genom nyfikenhet, engagemang och vaksamhet kan vi grannar tillsammans väsentligen minska risken för inbrott, stölder och skadegörelse.

Grannsamverkan sker i nära samarbete med polisen. Läs broschyrerna ”Detta är Grannsamverkan” och ”Skaffa en inventarieförteckning” som ni tidigare fått eller snart får i brevlådan.

Betänk också möjligheten att gå med i föreningens Facebook-grupp! Gruppen utgör den i särklass snabbaste och säkraste informationskanalen och underlättar väsentligen Jerry´s arbete.

Huvudkontaktombud och ordinarie kontaktombud

Jerry är ansvarig för kontakten med närpolisen i Solna och är den som bl a ser till att vi boende får nödvändig information (t ex ”Polisens månadsbrev”, se nedan).

De ordinarie kontaktombuden (en boendes i nr 14 och en i nr 16) hjälper Jerry med informationsspridningen i portarna. När något händer i fastigheten ska vi i första hand kontakta det ordinarie kontaktombudet i vår port som sedan rapporterar vidare till Jerry (som rapporterar till polisinspektör Kerstin Malm vid närpolisen i Solna).

Ovannämnda gäller vid icke akuta händelser i fastigheten! Akuta händelser, t ex pågående brott, anmäls av oss boende direkt till polisen på nummer 112.

Polisens månadsbrev

Närpolisen informerar regelbundet de boende i bl a Solna om olika frågor som berör oss alla.

Av praktiska skäl redigerar vi ner (sorterar bort för oss mindre aktuella inslag) månadsbreven innan de delas ut i husets alla brevlådor. Om ni vill läsa de kompletta månadsbreven kan ni göra det i föreningens Facebook-grupp där de finns publicerade.