Information

<<

Styrelsen vill å föreningens vägnar hälsa nya medlemmar hjärtligt välkomna.

Ni har ju genom den tidigare bostadsrättshavaren, mäklaren och styrelsen redan fått den viktigaste informationen i samband med ert inträde i föreningen och inflyttningen i er nya bostad. Tveka inte att kontakta styrelsen om det ändå känns som ni saknar någon information.

Men sedan gäller det att veta hur vi som medlemmar och grannar är tänkta att samverka i det dagliga livet i vår fastighet.

Vi har här på hemsidan försökt sammanställa den viktigaste informationen i nyssnämnda avseende. Vi vill be er att i lugn och ro läsa igenom de olika avsnitten, särskilt avsnitten ”Brandskyddsregler”, ”Ordningsregler” och ”Grannsamverkan”.

Ni som eventuellt är intresserade av föreningsliv bör ta en noggrann titt såväl på avsnitten om våra ”Stadgar” och ”Föreningsstämman” såväl som avsnitten om ”Trädgårdsgruppen” och om ”Grannsamverkan”.

Tänk också på att kontakta valberedningen om ni är intresserade av styrelsearbete. Under avsnittet ”Styrelsen” redovisas mandatperioderna för de just nu aktuella ledamöterna.