Terrasserna

<<

Våra före detta piskbalkonger högst upp i vardera porten är nu omdöpta till ”terrasser”.

I samband med husrenoveringen har även terrasserna fräschats upp och vi hoppas att de ska komma bli väl utnyttjade av oss boende. Bord med fyra tillhörande stolar har införskaffats av föreningen. Den ordinarie portnyckeln går även till terrassernas dörrlås (glöm ej att låsa).

Terrasserna kan utan bokning spontant användas av oss boende, men det är klokt att anslå ett meddelande på dörren så att andra intresserade kan planera sitt nyttjande av terrasserna.

Ur säkerhetssynpunkt samt med hänsyn till de boende i lägenheterna som vetter mot terrasserna har styrelsen beslutat om följande trivselregler för terrasserna:

– Tyst och dämpat efter 22.00

– Var och en ansvarar för städning

– Rökning förbjuden

– Ingen grillning.

Privat el-grillning kan bli aktuellt, men f n saknas eluttag